RODO – Crystal Clinic

RODO – Crystal Clinic


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Crystal Clinic Anna Gradka 91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 NIP: 829-161-27-74 REGON: 101634726 dres e-mail: kontakt@crystalclinic.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: założenia przez administratora i osoby upoważnione  karty klienta z historią odbytych zabiegów, wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; datę urodzenia; numer telefonu; adres mailowy, oraz dane umożliwiające dobranie odpowiedniego zabiegu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 5. Państwa wizerunek, zwany dalej danymi osobowymi, jest uwieczniany poprzez monitoring znajdujący się w salonie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Crystal Clinic Anna Gradka 91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 NIP: 829-161-27-74 REGON: 101634726 dres e-mail: kontakt@crystalclinic.pl
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat promocji, nowości, ofert czy informacji dotyczących działalności salonu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Komentarze są wyłączone.