Dermatoskopia – ocena znamion barwnikowych

Dermatoskopia jest metodą powszechnie stosowaną do bezinwazyjnej diagnostyki zmian barwnikowych skóry za pomocą dermatoskopu. Jest to specjalne urządzenie optyczne – powiększające 10-krotnie, z oświetleniem bocznym (oświetlającym oglądaną powierzchnię), które pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz skóry.

Badanie pozwala odróżnić znamiona barwnikowe łączące, mieszane, dysplastyczne, czerniaka złośliwego, znamię błękitne, znamię barwnikowe, czerniaka młodzieńczego Reed, brodawkę łojotokową, naczyniaka, nabłoniaka barwnikowego, zmiany krwotoczne.

Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza. Wskazana jest uprzednia konsultacja z lekarzem do oceny konieczności wykonania badania.

Badanie może być wykonane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Komentarze są wyłączone.